Czy warto stworzyć aplikację mobilną dla biznesu?

Obecne tendencje wyraźnie wskazują na to, że przyszłość rozwiązań biznesowych opierać się będzie na mobilności. Firmy coraz częściej inwestują w aplikacje mobilne, nie tylko w celu ulepszenia interakcji z klientami, lecz ich potencjał próbują wykorzystać także do poprawy efektywności działań swoich pracowników.

Czy warto stworzyć aplikację mobilną dla biznesu? Choć rozszerzający się rynek rozwiązań mobilnych dla firm sugeruje, że tak, nie można rozpatrywać tej kwestii tylko w oparciu o dane statystyczne. Bardziej adekwatne pytanie brzmiałoby— w jaki sposób aplikacja mobilna mogłaby przynieść korzyść mojemu biznesowi? Jeżeli w tym przypadku będziemy w stanie podać chociaż jedną odpowiedź, to na pierwsze pytanie również można odpowiedzieć twierdząco.

Przede wszystkim rozpatrując kwestię mobilności firmy od strony wewnętrznego funkcjonowania, należy brać pod uwagę jej wielkość. Mobilność z założenia jest tym, co w różnych dziedzinach zasadniczo oznacza to samo — a więc łatwość z jaką można podejmować konkretne działania. Tak więc w przypadku kapitału, jest to stopień swobody z jaką przekracza on granice państw. Natomiast mobilność zawodowa oznacza gotowość na dostosowanie się pracownika do rynku pracy.

Zatem mobilność wewnętrzną przedsiębiorstwa można uznać za zdolność do jak najszybszego przekazywania informacji, pozwalających na jak najefektywniejsze wykorzystanie czasu oraz kompetencji pracowników, w celu osiągnięcia możliwe najlepszych efektów swoich działań. A więc jeżeli w skład firmy wchodzi niewielka liczba pracowników, najefektywniejszą drogą komunikacji, zarówno pionowej, jak i poziomej, pozostaje bezpośredni kontakt, który pozwala uzyskać natychmiastowe sprzężenie zwrotne i tym samym szybkie podjęcie decyzji. Ponadto zasoby informacyjne do przetworzenia są niewielkie. W tym przypadku w roli wsparcia komunikacji bezpośredniej w zupełności sprawdzą się tradycyjne kanały komunikacji, a inwestowanie w aplikacje mobilne może być tylko niepotrzebnym marnotrawieniem kapitału.

Zwiększenie mobilności firmy może nieść za sobą, oprócz wiadomych korzyści, również pewnie niedogodności, mogące uwidocznić się w początkowym okresie wprowadzania mobilnych rozwiązań. Zależy to oczywiście od rodzaju przedsiębiorstwa i zatrudnionej w nim kadry. Wiadomym jest, że nie każdy pracownik posiada wiedzę i umiejętności do natychmiastowego zaadoptowania się do nowej sytuacji, przez co może uwidocznić się niechęć do nowej technologii. Pracodawca będzie musiał ponieść w takim przypadku dodatkowe koszty związane ze szkoleniem i informowaniem swojego personelu o możliwościach, jakie płyną z wprowadzonej zmiany. Przy czym nie należy rozpatrywać tych niedogodności w kategorii wad, a raczej kosztów, które należy ponieść, aby ostatecznie osiągnąć długoterminowe zyski w przyszłości.

Zatem mobilne rozwiązania stosuje się w przypadku, gdy wielkość firmy i związana z nią konieczność przetwarzania ogromnej liczby informacji powoduje, że dotychczasowe narzędzia nie pozwalają na maksymalną efektywność ich przekazywania, tym samym negatywnie wpływając na osiągi przedsiębiorstwa. Natomiast dla pracowników małych, kilkuosobowych firm, zdecydowanie lepszym rozwiązaniem będzie korzystanie z szerokiego wyboru aplikacji dostępnych darmowo lub za niewielką opłatą w sklepach App Store czy Google Play. Przykładem może być deNoizr — aplikacja pomagająca w zaplanowaniu zadań oraz sortowaniu ich zgodnie z priorytetami, co również może przyczynić się do zwiększenia produktywności.