Jak zamówić i wdrożyć aplikację mobilną w firmie?

Zanim zapadnie decyzja o wsparciu funkcjonowania biznesu poprzez wdrożenie aplikacji mobilnej, należy wziąć pod uwagę kilka kwestii, które odpowiednio zaimplementowane, przyczynią się do maksymalnego wykorzystania potencjału kryjącego się za mobilnymi rozwiązaniami i uzyskania przez firmę założonych efektów.
Proces wdrażania powinien rozpocząć się od uzgodnienia celów, za jakimi stoi potrzeba zainwestowania w rozwój aplikacji mobilnej. Jest to potrzebne do określenia funkcji, które aplikacja miałaby posiadać, a co za tym idzie także kosztów związanych z jej stworzeniem oraz późniejszą eksploatacją. Ceny wahają się od kilku do nawet kilkuset tysięcy złotych, a na ich wysokość wpływa m. in. to, na ile systemów operacyjnych oraz typów urządzeń miałaby zostać wdrożona, ilość wersji językowych, a także design czy poziom rozbudowania interfejsu. Innymi słowy firmy zajmujące się tworzeniem aplikacji mobilnych opierają swoją wycenę o wskaźnik pracochłonności, czyli liczby roboczogodzin przeznaczonych na budowę danej aplikacji. Co ważne, trzeba liczyć się z tym, że im bardziej złożony ma być końcowy produkt, tym okres jego tworzenia będzie dłuższy.

Warto pamiętać, że rozwój aplikacji mobilnej nie jest procesem, który po oddaniu jej do użytku klientowi, ulega zakończeniu. W rzeczywistości, aby utrzymywać niezawodność oraz najlepszą efektywność działania, konieczne jest stałe monitorowanie jej funkcjonowania, które pozwoli na szybką reakcję w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów. Stąd bardzo ważne jest, aby zarówno w fazie developerskiej, jak i już podczas fazy wstępnej implementacji, firma dostarczająca aplikację dokonywała testów oraz analizy jej działania. Wsparcie ze strony producenta w trakcie całego cyklu życia aplikacji jest głównym elementem świadczącym o jakości oferowanych przez niego usług.
Kiedy otrzymamy od producenta gotową i w pełni funkcjonalną aplikację, kolejnym krokiem jest jej dystrybucja wśród pracowników firmy. Właśnie w tym celu główni producenci mobilnych systemów stworzyli platformy, które to umożliwią. Firma, która zamówiła aplikację do użytku wewnętrznego, prawdopodobnie nie będzie zainteresowana udostępnieniem jej w App Store, Google Play czy Sklepie Windows, dlatego też zarówno Apple, Google, jaki i Microsoft oferują rozwiązania również dla prywatnych aplikacji przedsiębiorstw.
W przypadku tego pierwszego mamy do dyspozycji iOS Developer Enterprise Program wymagający wykupienia i corocznego odnawiania licencji, w której skład wchodzi certyfikat dystrybucyjny(można go nabyć dla aplikacji działających wyłącznie w oparciu o Xcode) oraz profil prowizyjny, który musi być zainstalowany na każdym urządzeniu objętym licencją.

Natomiast w przypadku Androida, administrator konta Google Suite musi odpłatnie zarejestrować się w Google Play Developer, gdzie możne nadać uprawnienia do publikacji przez podmiot zewnętrzny. Finalnie aplikacja zostaje udostępniona dla wybranych użytkowników, uprzednio dodanych do konta G Suite.
Taką samą usługę możemy wykupić również dla aplikacji na system Windows 10, zakładając konto w Windows Store for Business. Konieczne jest także uzyskanie certyfikatu od firmy Symantec lub Dun & Brandstreet, aby wygenerować Application Enrollment Token, który następnie musi być zainstalowany na każdym urządzeniu mającemu uzyskać możliwość pobrania opublikowanej aplikacji.

Gdy aplikacja docelowo działa na kilku systemach operacyjnych, możliwe jest skorzystanie z usług „firm trzecich”, takich jak Apperian czy Enterprise AppZone, lecz nie zwalnia to z opłat, jakie należy uiścić, aby mogła ona funkcjonować np. w systemie iOS.
Tak wdrożoną aplikację mobilną można poddać procesowi dalszej integracji z infrastrukturą sieciową przedsiębiorstwa za pomocą usług oferowanych przez firmy specjalizujące się w MDM(Mobile Device Management). Ma to istotne znaczenie w przypadku, gdy firma swoją działalność opiera na BYOD(Bring Your Own Device), a więc na zdywersyfikowanemu środowisku urządzeń obsługiwanych przez różne systemy operacyjne i operatorów. MDM oprócz integralności infrastruktury zapewnia także, a może i przede wszystkim, ochronę bezpieczeństwa danych. Urządzenia mobilne, które pracownicy wynoszą poza miejsce pracy, szczególnie narażone są na utratę bądź kradzież zasobów informacyjnych firmy. Dlatego też, aby uniknąć wycieku poufnych danych oraz uzyskać scentralizowaną kontrolę nad urządzeniami podpiętymi do infrastruktury przedsiębiorstwa, warto jest postawić na tę właśnie technologię.

Przedstawione rozwiązania, aby funkcjonowały prawidłowo, powinny zostać wsparte odpowiednią polityką informacyjną firmy. Coraz większa część biznesu decyduje się na wdrażanie mobilnych rozwiązań, które mają ułatwić komunikację, a tym samym efektywność pracy swoich pracowników. Należy jednak pamiętać, że nie każdy z nich natychmiast po implementacji mobilnej infrastruktury będzie w stanie prawidłowo ją obsłużyć. Dlatego też, aby poniesione wysiłki oraz zasoby nie poszły na marne, niezbędne jest zadbanie o to, aby każdy pracownik miał zapewnione szkolenia oraz pomocną dłoń w przypadku jakichkolwiek problemów z obsługą nowych systemów i aplikacji.